BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolze Axel
Title
Optymalizacja transportu w dystrybucji wyrobów przemysłu napojów chłodzących
Transport Optimisation in Cool Drinks Industry Products Distribution
Source
Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1997, nr 143, s. 137-142
Keyword
Optymalizacja, Optymalne przemieszczanie ładunków, Dystrybucja produktu, Przemysł spożywczy
Optimalization, Optimal handling of loads, Product distribution, Food industry
Note
summ.
Abstract
Celem przedstawionych badań było ustalenie możliwości aplikacji teoretycznej wiedzy z zakresu optymalizacji przewozów oraz dalsze doskonalenie metodologii na przykładzie przemysłu napojów chłodzących. Posłużono się głównie metodą kompleksowej optymalizacji przedsięwzięć badając dwie wytwórnie napojów w okręgach Halle i Lipsk. Nacisk położono na wdrożenie doświadczeń w praktyce transportu przez zastosowanie wybranego rachunku optymalizacyjnego. Wyniki mają przyczynić się do przygotowania decyzji w odniesieniu do wymagań planowania w przedsiębiorstwie wielozakładowym.

Transport optimisation problems have been presented on the example of drinks production distribution. The article, however, has got a wider range if we consider the fact that it contains a presentation of designing, implementation and supervision of introductory functioning of optimising undertakings in transport. In the course of the article a problem of receptivity of the team accomplishing the project has also been presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-7480
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu