BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miś Alicja (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zarządzanie karierą w organizacji nowego typu: od kompetencji do kariery po kapitał karier
Managing Careers in New Organizations: From Career Competencies to Career Capital
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 102-109, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Kapitał ludzki, Kariera zawodowa, Zarządzanie karierą, Rozwój kariery zawodowej, Kompetencje
Human capital, Professional career, Career management, Career development, Competences
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano zmianę podejścia w postrzeganiu zasobów ludzkich firmy i rozwoju indywidualnych karier pracowniczych. Zmiana ta dotyczy nie tylko kwestii teoretycznej, ale jest również wymogiem chwili i znakiem czasu, gdyż zmieniające się organizacje poszukują nowych źródeł swej przewagi konkurencyjnej. Zaprezentowany w artykule sposób podejścia do rozwoju kariery jednostki pozwala zobaczyć jednostkę i organizację jako równouprawnionych beneficjentów tego rozwoju.

Changing expectations of the organizational environment lead to the reconstruction of the organizational structure and organizational demands addressed to the personnel competencies. Paying attention — in new circumstances — to career competencies suggests new possibilities for both career actors and employing companies. Career actors may tear apart their identities and development from company settings, and may integrate their lives around their own, self-defined learning. Companies may opportunistically leverage new learning from their employees, gaining novel direction rather than being tied to any formal plan. It brings about new perspective in organizational career management: from investigating particular individual features to gathering individuals' reflections on their developing careers, and seeing how this can be incorporated into company learning and lead to new business opportunities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC — Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  2. Arthur M.B., Inkson K., Pringle J. K., The New Careers: Individual Action and Economic Change, Sage, Londyn 1999.
  3. Campfens H.(red.), Community Development Around the World, University of Toronto Press, Toronto 1997.
  4. Marshall J., Women Managers: Moving On, Routledge, Londyn 1995.
  5. Miles R., Snow C., Twenty-First-Century Careers, [w:] Arthur M. B., Rousseau D.M., The Boundaryless Career. A New Employment Principle for a New Organizational Era, Oxford University Press, Nowy Jork 1996.
  6. Miś A., Kariera w organizacji: przed i po przelomie wieków, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 607, Kraków 2002.
  7. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
  8. Strużyna J., Wymiary kapitału ludzkiego firmy, [w:] Kożuch B. (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
  9. Weick K.E., Berlinger L. M., Career Improvisation in Self-designing Organizations, [w:] Arthur M.B., Hall D.T., Lawrence B.S. (red.), Handbook of Career Theory, Cambridge University Press, Nowy Jork 1989.
  10. Weick K. E, Enactment and the Boundaryless Career: Organizing as We Work [w:] Arthur [IB., Rousseau D.M. (red.), The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era, Oxford University Press, Londyn 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu