BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Haus Ber
Title
Teoria i praktyka zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
Theory and Practice of Integrated Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 784, s. 19-27, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zintegrowane, Zarządzanie systemowe, Marketingowa koncepcja przedsiębiorstwa, Logistyczna koncepcja przedsiębiorstwa, Controlling
Enterprise management, Integrated management, System management, Marketing concept of the company, Logistics concept of enterprise, Controlling
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor stawia pytanie, czy wszystkie lansowane przez współczesnych autorów koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem są rozwiązaniami zintegrowanymi. Stwierdza, że część koncepcji, choć określanych mianem zintegrowanych, nie ma takiego charakteru, bowiem obejmuje jedną lub dwie funkcje zarządzania. Mogą być one zatem traktowane tylko jako narzędzia zarządzania.

In practice the management of the firm is always in certain kind integrated because otherwise it could not work. However, cases of insufficient integration are usually possible and therefore the coordination plays an important role. Among the conceptions of the integrated management part of them have this nature independent from which of the functions plays the leading role. Other conceptions, although they are named as "integreted", do not have such nature because they include only one or two management functions. Therefore, they can be considered only as tools of management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu