BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Towarnicka Halina
Title
Problemy zintegrowanego zarządzania na przykładzie strategii inwestycyjno-marketingowej przedsiębiorstwa
Problems of Integrated Management - Investment-marketing Strategy of an Enterprise Approach
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 784, s. 50-57, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zintegrowane, Strategia przedsiębiorstwa, Strategia inwestycyjna, Strategia marketingowa
Enterprise management, Integrated management, Corporation strategies, Investment strategy, Marketing strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zawarto rozważania o istocie strategii inwestycyjno-marketingowej przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach konkurencyjnego otoczenia. Przedstawiono zarówno rozważania teoretyczne, jak i wyniki badań różnych osób i ośrodków, a także własne propozycje.

The subject of the paper are issues from the field of strategic management, especially investment - marketing strategy of an enterprise (integration aspects). The study concerns large enterprises operating in changeable, competitive environment. The paper in its main mather has a theoretical character. The paper deals with investment problems in the conditions of system changes - especially investment-marketing strategic of commercial enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu