BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzeganek-Więcek Brygida
Title
Controlling a zarządzanie przedsiębiorstwem
Controlling as a Management Concept
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 784, s. 72-84, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Nauki o zarządzaniu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zintegrowane, Controlling, Funkcje controllingu, Informacyjna funkcja controllingu
Management sciences, Enterprise management, Integrated management, Controlling, Controlling function, Information function of controlling
Note
streszcz., summ.
Abstract
Omówiono controlling - jedną z młodszych dziedzin nauki o zarządzaniu. Przedstawiono podstawowe aspekty i orientacje controllingu. Opisano te funkcje zarządzania, które controlling jako koncepcja zarządzania wyodrębnia i precyzuje szerzej. Są to: planowanie, koordynowanie, motywowanie, kontrola oraz informowanie kierownictwa. Reasumując autor stwierdza, że controlling jest koncepcją zintegrowanego zarządzania i spełnia wszystkie kryteria i warunki z tym związane.

Controlling as a management concept means first of all freedom of the company to set general goals and to choose the strategies to achieve them. In order to achieve the goals consultation is preferred over enforced implementation. The term controlling also means the information support provided to profit oriented management. As a management concept controlling requires that all decisions and activities in the company are focused on the profit. The importance of controlling as a management concept is increased by: 1. Competition among suppliers. 2. Globalization (especially in the field of planning and reporting). 3. Managing in order to increase the value of the company. 4. Decentralized organization in which employees are motivated by team work and self assessment. The purpose of controlling is to create effective and efficient management by influencing elements of management systems. If is related to strategic and operating controlling. As conclusion we can say that controlling is the concept of integrated management of the firm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu