BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Morawski Mieczysław
Title
Kompetencje menedżerów w procesie zarządzania wiedzą
Managers' Competences in Knowledge Management Process
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 110-120, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Kompetencje kierownicze, Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Knowledge management, Managerial competencies, Human capital, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono w artykule nowe podejście do współpracy w inteligentnej organizacji. Efekt współpracy w zespole powinien być oparty na umiejętnym zarządzaniu wiedzą nadzorowanym przez menedżera, kompetencje organizacyjne powinny opierać się na zasadach elastyczności, partnerstwa i zaufania. Takie podejście ma służyć zachęceniu do dzielenia się wiedzą i pomysłami i sprzyjać efektywnemu funkcjonowaniu organizacji.

Practical use of knowledge management requires that managers have to direct people in a brand new way. Competent employees require approaches based on subjectiveness trust and responsibility. Unleashing ingenuity is possible under certain conditions professionals' communities. Manager has first of all to concentrate on modelling relationships between employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Kordel P., Kategoria zaufania a zarządzanie oparte na wartościach, [w:] Kategoria wartości o cele przedsiębiorstwa, Jaremczuk K. (red.), Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 1999.
 2. Cirula M., Hopej M., Mercik J., Hierarchia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa przyszłości, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości — wizja strategiczna, Grudzewski W. M. i Hejduk I. (red.), Difin, Warszawa 2002.
 3. Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 4. Gach D., Elementy zarządzania wirtualnym zespołem, „Przegląd Organizacji" 2002, nr 6.
 5. Fazlagic A., Budowanie strategii przedsiębiorstwa opartego o wiedzę, [w:] Zarządzanie wiedzą w organizacj, Wawrzyniak B. (red.), PFPK, Warszawa 2001.
 6. Lipnack J., Stamps J., Virtual Teams, „Executive Excellence", maj 1999.
 7. Matriały z Fiat Auto Poland, „Professional" 1999, nr 2.
 8. Midler Ch., Zarządzanie projektami i przekształcenie przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 1994.
 9. Mikuła B., Korzenie zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, Cieśliński W. (red) tom l, Wydawnictwo WSZiP, Wałbrzych 2002.
 10. Niemczyk J., Podmiotowość i przedmiotowość w zarządzaniu, [w:] Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Listwan T. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 969, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 11. Nowe modele biznesu zmieniają naturę pracy, „Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 9.
 12. Potocki A., Pałka J., Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji, „Problemy Jakości" 2003 nr 4.
 13. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Bratnicki M., Strużyna J. (red.), Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2001.
 14. Putnam R., Bowling Alone, „Journal of Democracy", 1995 nr 5.
 15. Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.
 16. Strojny M., Strategia zarządzania wiedzą w KPMG, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie Wawrzyniak B. (red.), Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 17. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 18. Jak odbić się od dna — wywiad z W. Kiechlem, „Gazeta Wyborcza" 2003 nr 221(4432), s. 25.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu