BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mróz Joanna
Title
Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw a problem kultury organizacyjnej
SME Managers and Organizational Culture
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 121-128, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Kultura organizacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Menedżer
Corporate culture, Enterprise management, Small business, Manager
Note
summ.
Abstract
Na podstawie przeprowadzonych przez autorkę badań zaprezentowano postawę menedżerów małych i średnich firm w stosunku do problemu kultury organizacyjnej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż kultura organizacyjna nie jest przedmiotem zbyt dużego zainteresowania menedżerów małych i średnich firm, co niewątpliwie ma negatywne konsekwencje dla prawidłowego funkcjonowania tychże firm.

The attitude of managers of SME's toward the problems of organizational culture has been presented in the paper. Based on the researches conducted in the Polish small medium-sized enterprises located in Lower Silesia, it has been estimated whether managers pay proper attention to cultural issues. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dziamski G., Kultura w integrującej się Europie, [w:] Suchocka R. (red.), My w Europie, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2002.
  2. Founier Ch., Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa 1993.
  3. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
  4. Przybyła M., Mróz J., Dylematy kształtowania kultury organizacyjnej, [w:] Krupski R., Lichtarski J. (red.), Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 940, AE, Wrocław 2002.
  5. Schein E., Organisational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 1982.
  6. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna w instytucji, Wydawnictwo UŁ Łódź, PWN, Warszawa 1990.
  7. Strategor, Zarządzanie, firmą. Strategie. Struktury. Decyzje, PWE, Warszawa 1995.
  8. Ustawa z 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej, DzU 1999 nr 101, póz. 1178 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu