BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorski Czesław
Title
Ekwiwalentność wymiany między pracownikiem a organizacją
Equivalence of Exchange Between Employee and Organization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 138-147, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Psychologia zarządzania, Zachowania pracownika, Motywowanie pracowników, Psychologia jednostki
Psychology of management, Employee behaviours, Motivating employees, Individual psychology
Note
summ.
Abstract
Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej z nich przedstawiono teorie psychologiczne (teoria równowagi Barnarda-Simona, teoria kontraktu psychologicznego H.Levinsona, teoria sprawiedliwości (lub niesprawiedliwości) J.S.Adamsa) dotyczące wymiany pomiędzy pracownikami a organizacją oraz wyjaśniające mechanizmy motywacji pracowników jak i organizacji. W drugiej części opisano trzy aspekty bycia członkiem organizacji (zadaniowy, społeczny i ekonomiczny) oraz dwie orientacje motywacyjne (kolektywistyczna i indywidualistyczna), a także wyróżniono sześć typów potrzeb determinujących zachowanie pracownika w organizacji. Trzecia część artykułu dotyczy rozważań autora nad przyczynami nieekwiwalentności wymiany pomiędzy pracownikiem a organizacją.

The paper is divided into three parts. In the first part some psychological theories of exchange are presented. These theories explain motivational relations between employee and organization. In the second part three aspects of organizational participation (task, social and economics) and two motivational orientations (individualism and collectivism) are described. On the ground of those typologies six types of needs are distinguished. The last part of the paper contains considerations about reasons of situation when there is lack of equivalence as to exchange between employee and organization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adams J. S., Toward an Understanding of Inequity, „Journal of Abnormal and Social Psychology" 1963, t. 67.
  2. Barnard Ch., The Functions of the Executive, Cambridge 1938.
  3. Czarniawska B., Motywacyjne problemy zarządzania, PWN, Warszawa 1980.
  4. McAfee R. B., Champagne P. J., Organizational Behavior. A Manager's View, West Publishing Соrр., Nowy Jork 1987.
  5. McClintock C.G., Social Motivation — a Set of Propositions, „Behavioral Science" 1972, nr l7.
  6. Zarządzanie firmą,, Strategor, PWE, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu