BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicka-Skowron Maria, Szopa Halina, Kurzak Lucjan
Title
Zarządzanie a koszty logistyczne w elektrowni cieplnej
Logistics Cost of Management Process in Power Heating Plants
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 784, s. 186-195, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie logistyczne, Ciepłownictwo, Koszty zaopatrzenia materiałowego, Analiza kosztów
Enterprise management, Logistic management, Heating, Costs of supply material, Cost analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę kosztów logistycznych w elektrowniach cieplnych. Stwierdzono, że zarządzanie procesami logistycznymi, głównie procesami zaopatrzenia, w elektrowni cieplnej i związanymi z tymi procesami kosztami bliskie jest koncepcji zarządzania optymalizującego i ekonomicznego.

This paper shows the particular aspect of logistics cost of management process in Power Heating Plants Management of logistics processes, mainly processes of supply, in power heating plants and connected with it cost processes is close to concept of optimizing and economic way of management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu