BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jokiel Grzegorz
Title
Logistyczne uwarunkowania wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Logistics of Polish enterprises' competitiveness
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 784, s. 169-177, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Logistyka dystrybucji, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo handlowe, Przemysł lekki, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Strategia logistyczna
Distribution logistics, Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Commercial enterprises, Light industry, Company development strategy, Logistic strategies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono sytuację w przedsiębiorstwach handlowych i w przemyśle odzieżowym. Zwrócono uwagę na relacje między konkurencyjnością polskich przedsiębiorstw a poziomem ich umiejętności logistycznych. Omówiono tendencje i kierunki rozwoju systemów logistycznych opartych o wspólną bazę danych, bezpośredni kontakt z konsumentem, współpracę kooperacyjną w kanałach logistycznych.

The goal of the research is to call the reader's attention to the relation between polish business-concerns' competitiveness (both on local and global market) and the level of the logistic competence. On the example of textile industry and trade companies tendencies and logistic systems' courses of development are presented on bases of: - common data-base, - direct contact with consumer partner's, - co-operation in logistic canals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu