BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skalik Jan
Title
Kierownik w sytuacji kryzysowej organizacji
A Manager in Organization's Crisis Situation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 148-154, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie w kryzysie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przywództwo, Psychologia decyzji
Crisis situations, Crisis management, Enterprise management, Leadership, Decision psychology
Note
summ.
Abstract
Artykuł ma być odpowiedzią na pytanie jak kierownicy powinni realizować swoje funkcje, czynności i role kierownicze, aby przekształcić sytuację kryzysową w okazję do pozytywnej odnowy na rzecz rozwoju organizacji. Jednocześnie podkreślono wagę roli menedżerów w obliczu sytuacji kryzysowej w organizacji.

Managers are involved in crisis situations in organizations. The role of managers in anticrisis management process and the importance of leadership in overcoming crisis situate are the subject of this article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barczuk P., Szeląg W., Zarządzanie w służbie zdrowia — kryzys przywództwa. Praca dyplomowa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (Studium Podyplomowe „Zarządzanie w ochronie zdrowia"), Wrocław 2003.
  2. Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników — balanced scorecard, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
  3. Krummenacher A., Kriesemanagement. Leitfaden zum Verhindern und Bewältigen von Unternehmungskrisen, Zurich 1981.
  4. Kuc B. R., Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2004.
  5. Zabłocka-Kluczka A., Wykrywanie i przezwyciężanie zjawisk kryzysowych organizacji. Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wrocław 2002.
  6. Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, Wawrzyniak B. (red.), PWE, Warszawa 1985.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu