BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sus-Januchowska Aleksandra
Title
Kompetencje i rola menedżera ryzyka
Competences and Role of Risk Manager
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 184-192, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Kompetencje kierownicze, Funkcje kierownicze, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Menedżer skuteczny, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko w biznesie
Managerial competencies, Managerial functions, Managers in a enterprise, Effective manager, Risk management, Business risk
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono znaczenie kompetencji, funkcji i roli menedżera ryzyka w obecnych czasach-postępującej globalizacji, turbulentnego otoczenia i błyskawicznego rozwoju technologicznego. Ryzyko występuje na wielu płaszczyznach w organizacji i dotyczy wielu problemów, dlatego podstawowym zadaniem menedżera ryzyka jest nadanie ryzyku formy użyteczności i uczynienie z niego pozytywnego zjawiska.

The aim of this report is to present the role of risk manager in dealing with interdisciplinary risk management in a company. He or she is responsible for professional management within the organization. The individual sections of the article concern functions, which the risk manager is responsible for, his/her role in ensuring effective management control in threatened areas, and his/her place in an organizational hierarchy of a company.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bizon-Górecka J., Monitoring czynników ryzyka w przedsiębiorstwie, OPO, Bydgoszcz 1998.
 2. Integrating Corporate Risk Management, Shimpi P.A. (red.), Swiss Re New Markets, Nowy Jork 1999.
 3. Jedynak P., Szydło S., Zarządzanie ryzykiem, Ossolineum, Wrocław — Warszawa — Kraków 1997.
 4. Kaczmarek T. T.. Zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem w świetle badań interdyscyplinarnych. Typologia i semantyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 2003.
 5. Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów. Praktyczne podejście do kontrolowania ryzyka, K. E. LIBER, Warszawa 2000.
 6. Krzakiewicz K., Kryzys i zarządzanie ryzykiem w organizacji, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu, ZN nr 33, Krzakiewicz K. (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003.
 7. Listwan T., Ksztaltowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo „Kadry", Wrocław 1998.
 8. Łuczak M., Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 9. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 10. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, Krupski R., Przybyła M. (red.), Ossolineum, Wrocław — Warszawa — Kraków 1996.
 11. Williams C. A. Jr., Smith M. L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2002.
 12. Witkowski St. A., Psychologiczna sylwetka menedżera, materiały szkoleniowe studium podyplomowego „Psychologia zarządzania", edycja XI, Wrocław 2004, materiały niepublikowane.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu