BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gableta Małgorzata
Title
Realizacja koncepcji HRM w przedsiębiorstwie - przesłanki i następstwa
Implementing the Human Resource Management in the Firm
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 784, s. 276-283
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Metody organizatorskie, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Human Resources Management (HRM), Restructuring of enterprises, Enterprise management, Organizational methods, Strategic human resources management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dokonano analizy realizacji funkcji personalnej w polskich przedsiębiorstwach w okresie restrukturyzacji. Wskazano na zasadność dokonywania kierunkowych zmian w sferze zarządzania ludźmi według koncepcji HRM. Podkreślono przy tym powiązania tej sfery z całym systemem zarządzania przedsiębiorstwem. Przedstawiono także relacje pomiędzy koncepcją HRM a innymi współczesnymi koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem.

Analysis of personal function realization in Polish organizations in transformation period proved the feasibility of introducing directional changes in the field of personnel management, according to the HRM concept. At the same time connections between that field and the entire system of company management were emphasised. Also relations between the HRM concept and other modern company management concepts of holistic character were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu