BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perechuda Kazimierz
Title
Reengineering a zarządzanie
Reengineering as the New Concept of Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 784, s. 255-265, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Reorganizacja procesów biznesowych
Enterprise management, Strategic management, Business Process Reengineering (BPR)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor omawia nową koncepcję zarządzania zbudowaną w oparciu o założenia metodologiczne Business Process Reengineering. Podkreśla, że zmiana paradygmatów dotyczących obrazu świata wyznacza stosowanie zupełnie odmiennych koncepcji, modeli i metod zarządzania. Zarządzanie przedstawia jako optymalizacyjną grę dokonującą się na płaszczyznach: procesów, ról i aktorów organizacyjnych.

In the paper are presented new paradigmas of the modern model and methods of the management. On the basis of the methodological assumptions of the Business Process Reengineering is presented the new concept of the management. Process upproach creutes a new insight in management of the enterprise. Management was presented as the game which take place on the process, roles and actors levels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu