BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duraj Jan
Title
Z nurtu rozważań o zrównoważonym rozwoju firmy w ekonomice przedsiębiorstwa
Sustainable Corporate Growth - Some Reflections
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 784, s. 342-352
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa, Ekonomika przedsiębiorstwa
Enterprise management, Enterprise development, Enterprise effectiveness, Business economics
Note
summ.
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na atrakcyjność teoretyczną i przydatność praktyczną w zarządzaniu przedsiębiorstwem koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Przedstawiono istotę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, podstawy metodologiczne oraz próby wzbogacenia treści i metod tej koncepcji.

The paper explores a problem of sustainable corporate growth in the third dimensions. The first deals with the concept of sustainable corporate growth. The second discoves the explanations of metodological basics of this problem. The third goal of the paper is showing of the trial of enrichment metodological solutions this model.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu