BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moszkowicz Mieczysław
Title
Ewolucyjność i wirtualność w zarządzaniu strategicznym
Evolutionity and Virtuality in Strategic Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 784, s. 387-401, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa
Enterprise management, Strategic management, Corporation strategies, Enterprise environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono dylemat skuteczności i elastyczności przedsiębiorstwa na tle ewolucji metodyki zarządzania strategicznego. Autor stawia tezę, że kolejne fazy w rozwoju metodyki zarządzania strategicznego oznaczały negację planistycznej koncepcji przedsiębiorstwa i "otwieranie się" na koncepcję przedsiębiorstwa wirtualnego. Przez przedsiębiorstwo wirtualne rozumie się przedsiębiorstwo ze stale zmieniającymi się liniami podziału między przedsiębiorstwem, dostawcami i klientami.

A problem of methodolical evolution in strategic planning - from assumption about stability, by evolutionity, and findly virtuality - is reffered in the paper. There are discussed also the observed modifikations in aproach to process of strategy formulation. In the final part of the paper the problem of a virtual firm and modern trends in corporate management are discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu