BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozak-Lisiecka Teresa
Title
Skutki gospodarcze włączenia Finlandii w struktury Unii Europejskiej
Source
Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1997, nr 65, s. 62-101
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Sytuacja gospodarcza, Recesja gospodarcza, Polityka gospodarcza
Economic and political integration of Europe, Economic situation, Economic recession, Economic policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Finlandia
Finland
Abstract
Autorka zajęła się problematyką związaną z integracją Finlandii z Unią Europejską, głównie skutkami procesów integracyjnych dla gospodarki fińskiej. Przedstawiła zarys sytuacji gospodarczej w latach 1990-1996, recesję lat 1991-1992, jej przyczyny i opanowanie dzięki przyjętej strategii gospodarczej oraz sukcesy intergracyjne mające wpływ na ożywienie gospodarcze Finlandii.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-2848
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu