BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulimierski Bronisław
Title
Rozwój i perspektywy stosunków Polski z międzynarodowymi instytucjami finansowymi
Source
Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1997, nr 65, s. 5-61, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Międzynarodowe instytucje finansowe, Porozumienia międzynarodowe
International financial institutions, International agreements
Company
Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
World Bank, European Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Abstract
Międzynarodowe instytucje finansowe to organizacje powstałe w wyniku wielostronnych umów pomiędzy państwami lub bankami, w celu wspierania rozwoju krajów członkowskich poprzez kredyty, gwarancje, inwestycje kapitałowe, doradztwo i szkolenie. Można je podzielić na organizacje o zasięgu światowym lub regionalnym. Autor zanalizował współpracę Polski z instytucjami finansowymi: Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Międzynarodową Korporacją Finansową oraz Bankiem Rozliczeń Międzynarodowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-2848
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu