BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecień Mirosława
Title
Wspomaganie podejmowania decyzji : controlling
Controlling as a Way of Assisting the Process of Decision Making
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 614, s. 61-68, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rachunkowość
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Planowanie strategiczne, Controlling, Informacyjna funkcja controllingu, Teoria wspomagania decyzji, Rachunkowość, Informacja dla potrzeb zarządzania
Enterprise management, Strategic management, Strategic planning, Controlling, Information function of controlling, Theory of decision support, Accounting, Information for management needs
Note
summ.
Abstract
Autorka przeanalizowała funkcje controllingu jako narzędzia wspomagania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie.

The paper attempts to answer the question how the function of controlling has been realized in the economic reality of highly industrialized countries. Controlling has become a principal function of all modern economic organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Konarzewska-Gubała E.: Wspomaganie decyzji wielokryterialnych: System "Biopolar". Wrocław: AE 1991. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 551.
  2. Wawrzyniak B.: Decyzje kierownicze w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: PWE 1980.
  3. Kwiecień M.: Paradygmaty współczesnej rachunkowości. W: Rachunkowość. Wrocław: AE 1987. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 467.
  4. Kwiecień M.: Funkcja kontrolna rachunkowości w aspekcie procesu podejmowania decyzji, nowoczesnej technologii komputerowej oraz narzędzi zarządzania (np. analizy systemowej rachunku ekonomicznego itp.). W: Rachunkowość. Wrocław: AE 1991. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 532.
  5. Kwiecień M., Makarewicz B.: Wspomaganie podejmowania decyzji: system z bazą wiedzy. W: Rachunkowość. Wrocław: AE 1992. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (w druku).
  6. Turczański T.: Założenia do projektu komputerowego systemu informacyjnego - pakiety symulacyjne (część IV). W: Problemy rachunku i analizy kosztów i wyników. Wrocław: AE 1991. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 577.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu