BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk-Hugiet Ewa
Title
Specjalizacja czy dywersyfikacja. Kontekst wiedzy
Specialisation or Diversification. Knowledge Context
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 175-183, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa
Strategic management, Knowledge management, Enterprise management, Corporation strategies
Note
summ.
Abstract
Rozważono argumenty "za" i "przeciw" specjalizacji oraz dywersyfikacji wiedzy w odniesieniu do przedsiębiorstwa jako całości oraz w odniesieniu do poszczególnych jego jednostek. Kwestia "pogłębianie czy poszerzanie zasobów wiedzy" jawi się jako istotny dylemat strategiczny. Analizowanie strategii wiedzy w kategoriach behawioralnych umożliwia zidentyfikowanie szczegółowych scenariuszy realizacji strategii wiedzy. Wyróżniono trzy podstawowe rodzaje behawioralnych strategii wiedzy: pasywną, aktywną i kreatywną.

The paper focuses on an important issue: knowledge resources. The main aim is to characterize narrow and wide knowledge resources and conditions of applying them. First, knowledge commercialization process is shown. Then, defined mining of knowledge specialization and knowledge diversification is defined. And, finally, a model of knowledge strategies is outlined and some research results referenced.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Day G. S., Schoemaker P. J., Gunther R. E., Wharton on Managing Emerging Technologies, John Wiley & Sons Inc., Nowy Jork 2000.
  2. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa 1999.
  3. Rumelt R.P., Towards a Strategie Theory of the Firm, [w:] Lamb R. В., Competitive Strategic Management, Prentice Hall, New Jersey 1984.
  4. Stańczyk-Hugiet E., Inicjatywy zarządzania wiedzą w sektorze MŚP, Prace Naukowe AE, Wrocław 2004 (w druku).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu