BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walkowiak Ryszard
Title
Kompetencje menedżerów organizacji publicznych
Competences of Public Organizations' Managers
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 193-203, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Kompetencje kierownicze, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Rozwój kompetencji menedżerskich, Przedsiębiorstwo państwowe, Samorząd terytorialny, Gromadzenie wiedzy
Managerial competencies, Enterprise management, Managers in a enterprise, Manager competencies development, State enterprises, Local government, Knowledge acquisition
Note
summ.
Abstract
Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych zaprezentowano złożoną problematykę kompetencji osób zarządzających organizacjami publicznymi posługując się przykładem wójta wiejskiego urzędu gminy. Zwrócono również uwagę, iż efektywne zarządzanie każdą organizacją, nie tylko publiczną, jest obecnie zdeterminowane umiejętnym spożytkowaniem zasobów wewnętrznych oraz zauważaniem i wykorzystaniem okazji i możliwości tkwiących w otoczeniu.

Effective management of organizations is determined by many factors. One of the most important are managerial competences since the optimal applying of organizational resources so as catching occasions and possibilities appearing in the environment depends upon managers. The major objective of the paper is providing empirical evidences of theoretical competence model along with defining managerial competence model of self-governmental organization of the future. Gaining the above objective was based on both theoretical considerations, self-assessment of persons performing functions of commune chairmen located in the North-East part of Poland and inquiries into empirical data collected during research process. After having studied the subject literature the most frequently mentioned elements of competence were determined and it was accepted that the essence of competence arises from knowledge, capabilities, experience, personal features, attitudes and behavior of staff oriented towards efficient and effective actions within constantly changing professional situations. Identified theoretical model of self-governmental organization contains the following competences: approach towards continuous knowledge acquisition, systematic thinking, positive attitude towards changes, cultural sensitivity, entrepreneurship, communicativeness, pro-quality inclination. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alexander J., Wilson M.S., Przewodzenie ponad granicami kultur. Pięć niezbędnych umiejętności, [w:] Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998, s. 320-321.
 2. Bartkowiak G., Cechy i umiejętności menedżera, stan faktyczny a postulowany, [w:] KrzakiewiczK. (red.), Ewolucja pracy kierowniczej w warunkach integracji europejskiej, AE, Poznań 2000,8.175-186.
 3. Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 19.
 4. Chełpa S., Kluczowe kwalifikacje kierownicze — modele teoretyczne i empiryczne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 886, Wrocław 2001, s. 55-65.
 5. Czaputowicz J., Implikacje integracji z Unią Europejską dla polskiej służby cywilnej, |w] Kudrycka B. (red.), Rozwój kadr administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 2002, s. 53.
 6. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, [w:J Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000, s. 74-126.
 7. Kieżun W., Polski dorobek teoretyczny zarządzania publicznego, „Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 4, s. 49-68.
 8. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia, „Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 2, s. 21-37.
 9. Listwan T., Chełpa S., Kadry menedżerskie w XXI wieku, Wiśniewski Z. (red.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, s. 64-75.
 10. Prahalad C. K., Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku, [w:] Hesselbein F. Goldsmith M., Beckhard R. (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998, s. 191-192.
 11. Schein E. H., Przywództwo a kultura organizacji, [w:] Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1998, s. 82-89.
 12. Somerville L, Mroź J. E., Nowe kompetencje na miarę nowego świata, [w:] Hesselbein R, Goldsmith M, Beckhard R. (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998, s. 86-98.
 13. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999, s. 171-172.
 14. Walkowiak R., Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, (maszynopis rozprawy habilitacyjnej), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu