BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzynek Łukasz
Title
Człowiek jako źródło kryzysu organizacji
Human Factors Underlying Organization's Crisis
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 204-213, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w kryzysie
Crisis situations, Enterprise management, Crisis management
Note
summ.
Abstract
Omówiono zjawisko kryzysu w organizacji i jego przyczyny. Przedstawiono pogląd, iż organizacja rozwija się poprzez kryzysy, gdyż są one nieodłącznym elementem na drodze jej rozwoju, natomiast przyczyn tych kryzysów można upatrywać w ludziach pracujących dla organizacji lub w jej otoczeniu. Rola osób, które maja wpływ na kształtowanie kryzysu w organizacji, na jego wystąpienie i przezwyciężenie zależy od umiejscowienia tych osób w strukturze firmy bądź w otoczeniu-bliższym lub dalszym. Do uczestników kryzysu organizacji autor artykułu zaliczył: właścicieli, pracowników, dostawców, konkurentów, pożyczkodawców, państwo i konsumentów.

The aim of this paper is to present the role played by a human being during the crisis situations in modern enterprisers. In general, a human can be the main source of crisis in an organization, but on the other side only a person or a group has the ability to overcome the difficulties within the organization. In a variety of human behaviors it is worth to take notice of behavior concentrated on quick identification of the existing or forthcoming crisis. Identification of crisis within an organization at the earliest possible moment through adequate human activities increases significantly probability of success in the battle against this dangerous phenomenon. It is to remark, that the considerations about the role of a person's behavior in the crisis circumstances should not be restricted to enterprise's staff only. The paper points out that also other „participants" acting in the environment of the organization have indirect influence on its goals, results and functions. Therefore human factor of organization's neighborhood is a special point of presented considerations. Actions and decisions undertaken by human participants of organization's environment determine; possibilities of falling into crisis as well as possibilities of achieving successes. To sum up: the role of enterprise managers is not only to influence their own staff, but also to seek chances for success by influencing proper people in firm's environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000.
  2. Hermann Ch.F., Some Issues into the Study of International Crises, [w:] International Crises: Insights from Behavioral Research, Hermanna Ch. F. (red.), Nowy Jork — Londyn 1972.
  3. News Coverage of Business Crises; The Institute for Crisis Management; t. 11 nr 1; http://crisisexperts.com/, 2001.
  4. Kral Z, Zabłocka-Kluczka A., O istocie zjawisk kryzysowych organizacji, [w:] Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Skalik J. (red.), Wydawnictwo Cornetis, Wrocław 2003.
  5. Mitroff L, Pearson Ch., Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym, Business Press, Warszawa 1998.
  6. Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.
  7. Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje. Badania. Propozycje, Wawrzyniak B. (red.), PWE, Warszawa 1984.
  8. Zelek A., Źródła i objawy kryzysów przedsiębiorstw — raport z badań, [w] Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Kozyra B., Zelek A. (red.), Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu