BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Timofiejuk Igor
Title
O bezrobociu
On Unemployment
Source
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2003, nr 10, s. 33-47
Keyword
Teoria bezrobocia, Bezrobocie, Formy przeciwdziałania bezrobociu, Źródła bezrobocia, Przeciwdziałanie bezrobociu
Unemployment theories, Unemployment, Forms of unemployment counteraction, Sources of unemployment, Combat unemployment
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono istotę, przyczyny oraz rodzaje bezrobocia a także niektóre formy przeciwdziałania temu zjawisku.

The elaboration considers one of the immanent features of the capitalist economy, i.e. incomplete employment, that is, unemployment. The author, in accordance with the views of Karl Marx, thinks there is no capitalist way of production without the existence of unemployment, the so-called reserve labour army. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Galbraith K., "Życie Gospodarcze" z 25 VI 1972r., s.10.
  2. Kalecki M., Uwagi o problemach finansowych trzeciego planu pięcioletniego w Indiach, w: Dzieła, t. V, PWE, Warszawa 1985, s.152.
  3. Kalecki M., Zarys wzrostu gospodarki socjalistycznej, w: Kalecki M., Dzieła, T. IV, PWE, Warszawa 1984, s.64-73.
  4. Krasucki J., Bezrobocie jako cecha kapitalizmu, "Dziś" 2002 nr 11, s.39.
  5. Marks K., Kapitał. T.I, KiW, Warszawa 1951, s.680.
  6. Timofiejuk I., Redivivus Marks. Czy koło historii zatoczyło pełny obrót?, "Ekonomia" 2001 nr 4, s.48-49.
Cited by
Show
ISSN
0137-3056
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu