BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bień Witold
Title
Szkodliwa polityka realnej aprecjacji kursu złotego
Detrimental Policy of the Real Appreciation of the Zloty
Source
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2002, nr 7, s. 37-46
Keyword
Eksport, Kurs walutowy, Kształtowanie kursu walutowego, Polityka gospodarcza
Export, Exchange rates, Exchange rate developments, Economic policy
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono ujemny wpływ wzrostu realnego kursu złotego na eksport oraz podstawowe przyczyny deformacji kursu walutowego. Wskazano konieczność naprawy polityki kursowej.

The level of Polish export is very low. The returns on this account per one inhabitant are about 820 USD, whereas in the European Union countries they are seven times larger. The decisive influence upon such a serious underdevelopment of the Polish export was exerted by the policy leading to an increase of the real value of the zloty relative to foreign currencies, supported by the keeping of a very high level of real interest rates. This is clearly confirmed by the presented in the article analysis of the mutual co-dependence of the dynamics of export and the nominal currency rates of exchange in the years 1993-2001. A particularly negative influence on the magnitude of export was exerted by the exceptionally high appreciation of the zloty in the years 2000-2001, which occurred after the full liquidation of the currency rate of exchange. The creation of conditions for the activation of export requires therefore the restoration of a defined band of permissible fluctuations of the rate of exchange, after the transgression of which there would follow the intervention of the National Bank of Poland in order to bring back the value of the zloty to the internal band. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bielecki J., Realna aprecjacja walut wobec UE, "Rzeczpospolita" z 16.07.1998.
  2. Komitet Prognoz PAN, Polska w XXI wieku - w perspektywie 2010 roku, Warszawa 1995, s.96-97.
  3. Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, PWN, Warszawa 2001, s. 216-221.
  4. Płowiec U., Strukturalny deficyt wymiany zagranicznej, "Kontrola Państwowa" 1998, nr 3.
  5. "Prawo i Gospodarka" z dnia 18-19 maja 2002 r.
  6. Rocznik Statystyczny GUS, 2001, s.707.
Cited by
Show
ISSN
0137-3056
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu