BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarka Piotr
Title
Potrzeby informacyjne menedżerów w zakresie marketingu (komunikat)
Managers' Informational Needs in Marketing Area (Conference Announcement)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 224-231, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Informacja marketingowa, Marketingowy system informacyjny, Badania marketingowe, Zarządzanie informacją
Marketing information, Marketing information system, Marketing research, Information management
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących świadomości menedżerów i potrzeb rozwoju oraz przetwarzania informacji marketingowej w przedsiębiorstwach fonograficznych niezależnych i przedsiębiorstwach fonograficznych będących korporacjami. Świadomość ta i potrzeba systematycznego rozwoju informacji marketingowej jest postrzegana jako najważniejszy czynnik warunkujący skuteczność działań przedsiębiorstwa oraz tworzonych przez niego strategii rynkowych.

In this article the author gives a full account of his empirical research run on the basis of the several recording companies of the following type: corporations and independent. The purpose of research was to explain a meaning of the three aspects, which makes up complementary: marketing information development, marketing information systems and marketing information from the point of view: Corporate Top Executives; Executive Board in the Head Office and Foreign Subsidiaries and the other side: Independent Executives from recording companies. Issue of importance referred to the way the author compared perception and understanding both sides of these two recording companies in above mentioned research areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Argote L., McEvily В., Introduction to The Special Issue on Managing Knowledge in Organizations: Creating, Retaining and Transferring Knowledge, „Management Science" 2003, str.456
  2. Chang Myong H., Harrington J. E. Jr., Multimarket Competition, Consumer Search, and the Organizational Structure of Multiunit Firms, „Management Science" 2003, s. 541
  3. Frost T.S., Birkinshaw J. M., Ensign P.C., Centers of Excellence in Multinational Corporations, „Strategic Management Journal" 2002, s. 977
  4. Higgins L. P., Mclntyre S. C., Raine C. G., Design of Global Marketing Information Systems, „The Journal of Business & Industrial Marketing" lato/zima 1991, s. 49
  5. Hewett K., Roth M. S., Roth K., Conditions Influencing Headquarters and Foreign Subsidiary Roles in Marketing Activities and Their Effects on Performance, „Journal of International Business Studies" 2003, nr 567
  6. Mintzberg H., The Manager's Job: Folklore and Fact, „Harvard Business Review" 1990, nr 2, s. 163-176, [za:] Roszyk-KowalskaR., Podmiotowa płaszczyzna systemów inforrnacyjno-decyzyjnych w organizacjach, [w:] Krupski R., Lichtarski J. (red.), Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002, s. 473
  7. Talvinen, J.M., Information Systems in Marketing: Identifying Opportunities, „European Journal of Marketing" 1995, s. 19.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu