BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawnik Wojciech
Title
Między uniwersalizmem a partykularyzmem - dylematy życia organizacyjnego okresu zmiany
Between Universalism and Particularism: Dilemmas of Organizational Life During Social Change
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 290-296, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Władza, Kultura organizacji, Konflikty w przedsiębiorstwie, Styl zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Power, Corporate culture, Conflicts in organisation, Management style, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano trzy podstawowe procesy, oddziałujące na współczesne życie organizacyjne. Do procesów tych zaliczono: globalizującą logikę uniwersalizacji, postępującą indywidualizację potrzeb otoczenia zewnętrznego organizacji oraz koncentrację władzy decyzyjnej w wymiarze makrospołecznym, politycznym i makroekonomicznym. Wskazano również na zamierzone i niezamierzone konsekwencje tych procesów w działaniach kadrowych organizacji krajowych i ponadnarodowych.

The paper focuses on an attempt to identify basic areas evoking conflicts in organizational life during the period of social change. It depicts interactions between three basic —and at the same time contradictory — processes: logic universalism, individualization of requiretment ment and centralization of decision authority. It indicates consequences of these processes facing domination of economy stripped of cultural references. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa 1994.
 2. Bralczyk J., Co się nosi w mówieniu, „Polityka" 2004, nr 20.
 3. Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture, t. 1-3, Blackwell, Oxford 1996-2000.
 4. Europe and the Global Information Society: Recommendations to the European Council, Europe's Way to the Information Society. An Action Plan, The Information Society in Europe: The First Assessment Since the Council Summit in Corfu, (raport Bangemanna), Komisja Europejska, Bruksela 1994.
 5. Hampden-Turner Gh., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania , Szwecja, Holandia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 6. Jezierski A., Spór o gospodarkę PRL (część I), „Mówią Wieki. Magazyn Historyczny" 1994 nr 1.
 7. Konecki K., Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu, [w:] „Przegląd Socjologiczny" 2002, t. LI/2.
 8. Listwan T., Stępczak S., Profil kwalifikacyjny euromenedżera, [w:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 9. Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria, PWN, Warszawa 2001.
 10. Niezgoda A., Biurowy Big Brother, „Polityka" 2004, nr 20.
 11. Pawnik W., Organizacja. Zachowania organizacyjne. Perspektywa socjologiczna, Uczelnia Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.
 12. Pawnik W., Społeczeństwo polskie wobec paradygmatu gospodarki wiedzy, [w:] Maciąg L., Pawnik W. (red.), Organizacje przyszłości. Szansę i zagrożenia w kontekście. integracji europejskiej, Poltext, Kraków 2003.
 13. Seabrook J., The Race for Riches: The Human Cost of Wealth, Marshall Pickering, Basingstoke 1988.
 14. Sułkowski Ł., Kapitał kulturowy polskich organizacji — wyniki badań porównawczych, [w:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, Wyższa Szkoła Bankowości- National-Louis University, Nowy Sącz 2001.
 15. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, t. 2, PWN, Warszawa 1983.
 16. deTocqueville A., Dawne rządy i rewolucja, tłum. W. M. Kozłowski, De Agostini Polska Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 17. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu