BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Danilewicz Dariusz
Title
Działalność szkoleniowa a sukces w zarządzaniu
Personnel Training for Succesful Management (Conference Announcement)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 568-577, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka personalna, Szkolenie pracowników
Enterprise management, Human Resources Management (HRM), Personnel policy, Manpower training
Note
summ.
Abstract
Opisano rolę procesu doskonalenia kadr poprzez realizowanie w organizacji strategii personalnej i szkoleniowej. Autor podkreśla, iż proces doskonalenia kadr jest postrzegany jako jeden z najistotniejszych czynników efektywnego funkcjonowania przedsiebiorstwa , a warunkiem rozwoju nowoczesnej organizacji jest stały wzrost kompetencji pracowników. Decydenci w zakresie planowania i organizacji szkoleń powinni odpowiednio wcześnie umieć identyfikować potrzeby szkoleniowe i potrafić dostosować je do zmian zachodzących w otoczeniu.

The answer to the submitted proposition: „How to plan and prepare the effective training programs?" is the subject of the article. Benchmarking and investigating which elements of the practices used by the companies participated in the research must be modified seems to be the final result of the study. The article includes the information of how many companies act in accordance with personel strategy and the sub-strategy of human resources development shows that only ca. 50% of companies have the short-term personel strategy and the development strategy. Afterwards the author presents the role of the different person in the process of training planning and today's needs in Polish companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Danilewicz D., Ocena efektywności programów szkoleniowych w polskich przedsiębiorstwach (materiał powielony), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
  2. Lipka A., Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
  3. Ludwiczyński A., Metody wspomagające strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Ludwiczyński A. (red.), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
  4. Rea L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  5. Scholz Ch., Personelmanagement. Informationsorientierte und verhaltenstheoretische Grundlagen, Verlag F. Vahlen, Monachium 1989.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu