BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Simpson Dorota
Title
Rola zróżnicowanego kulturowo personelu w zarządzaniu wiedzą w korporacjach transnarodowych
The Role of Culturally Diversified Personnel in Knowledge Management Area of Transnational Corporations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 308-317, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Różnice kulturowe, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie personelem, Zróżnicowanie kulturowe
Multinational enterprise, Cultural differences, Knowledge management, International management, Personnel management, Cultural diversity
Note
summ.
Abstract
Zróżnicowanie kulturowe personelu nie jest w stanie samo w sobie przyczyniać się do generowania wiedzy i kreowania innowacji w korporacjach transnarodowych. Niezbędne jest świadome i systemowe podejście do tego zagadnienia, które spowoduje, że różnorodność ułatwi osiągnięcie celu, jakim jest zapewnienie konkurencyjności przez innowacyjność opartą na wiedzy.

Operating worldwide, transnational corporations are seeking to obtain maximum advantages both from economies of scale and from the different backround and experience of their subsidiaries in the era of globalization. They employ the best managers regardless of the managers' country of origin and try to utilize knowledge and expertise of their multicultural personnel to create new ideas giving the corporation a competitive advantage. Multicultural staff can be a source of knowledge and innovative creation. However, research shows that to obtain avantages from cultural diversity, certain conditions have to be fulfilled. The most implant are special managerial skills to stimulate knowledge sharing, exchange of new ideas, including controversial ones and to encourage free discussion of opinion. If the management system and organizational culture cannot assure such conditions, cultural diversity becomes a barier instead of an incentive in knowledge creation and spillover. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bonanche J., Fernandez Z., Strategic Staffing in Multinational Companies, [w:] Intemational HRM — Contemporary Issues in Europe, Routledge 1999.
 2. Chase R., Creating a Knowledge Management Business Strategy: Delivering Bottom Lm Results, „The International Knowledge Management Newsletter", http://web.archive.org.web./20020213231143/.
 3. Davenport T. H., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 4. Dicken P., Global Shift, Paul Chapman Publishing Ltd., Londyn 1999.
 5. Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 6. Ghoshal S., Bartlett C., Managing Across Borders: The Transnational Solution. Random House, Londyn 1998.
 7. Godbout J. A., Filtering Knowledge: Changing Information Into Knowledge Assets, „Journal of Systematic Knowledge Management" styczeń 1999.
 8. Harris P. R., Moran R. T., Managing Cultural Differences, Gulf Publishing Company, Huston 1996.
 9. Holden N. J., Cross-cultural Management: A Knowledge Management Perspective, Financial Times / Prentice Hall, Londyn 2001.
 10. Justensen S. L., Innoversity — the Study of Dynamics Inherent in the Relationship Innovation and Diversity, Copenhagen Business School, Kopenhaga 2001.
 11. Nonaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 12. Penc J., Leksykon biznesu, http://www.placet.com.
 13. Rifkin J., Wiek dostępu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 14. Simpson D., Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie internacjonalizacji i globalizacji firmy, Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach współpracy międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 15. Simpson D., Znaczenie wiedzy kulturowej w negocjacjach polskich eksporterów z partnerami europejskimi, [w:] Globalizacja w gospodarce światowej. Polscy eksporterzy wobec wyzwań integracji gospodarczej z Unią Europejską, Instytut Handlu Zagranicznego UG, Sopot 2004.
 16. The Knowledge Based Economy, OECD, Paryż 1996.
 17. Thomas D. A., Ely R. J., Making Differences Matter: A New Paradigm for Managing Diversity, ".Harvard Business Review" wrzesień - październik 1996.
 18. von Pierer H., The Cornered CEO, „Newsweek. Special Issue" grudzień 2003- luty 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu