BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępczak Sylwia
Title
Szkolenia międzykulturowe - szansa czy pięta achillesowa międzynarodowego zarządzania kadrami?
Cross-Cultural Training: A Chance or Achilles' Heel of International Human Resource Management?
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 319-331, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Korporacje międzynarodowe, Różnice kulturowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Szkolenie pracowników
Globalization of enterprise activity, International corporation, Cultural differences, Human Resources Management (HRM), Manpower training
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono definicje, cele znaczenie i typy szkoleń międzykulturowych (model Landisa-Brislina, model Mendenhalla, model Blacka-Mendenhalla). Podjęta w artykule problematyka szkoleń międzykulturowych postrzegana jest, w związku z jednoczeniem się rynków europejskich, jako istotny element strategii personalnej każdej europejskiej firmy. Jednak praktyka gospodarcza pokazuje, że podejście przez organizacje międzynarodowe do tego rodzaju szkoleń jest zróżnicowane i niektóre firmy organizują te kursy tylko wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba.

The number and quality of managers require carrying out crucial tasks depending on many different factors. In the contemporary world, global business demands from international managers essential, unique qualifications to manage many problems: social dilemmas, cultural differences in international teams, language barriers. The solution to these issues is cross-cultural training that helps to adjust to new, global circumstances. In the perspective of the European integration, this question should be the key point of interest for international management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bloom H., Calori R., deWoot P., Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1995.
 2. Fink G., Intercultural Knowledge Research, Wirtschaftsuniversität Wien, Research Institute for European Affairs, Wiedeń 2002.
 3. Global Relocation Services 2002, Survey Report, GMAC, marzec 2003.
 4. Harvey M., A Survey of Corporate Programs for Managing Terrorist Threats, „Journal of International Business" 1993, nr 24.
 5. Hill R., Euro-kto?, http://www.euromanagement.com, z 14.03.2002.
 6. Hill R,, Serce Europy, http://www.euromanagement.com.
 7. HodgettsR. M., Modern Human Relations at Work, The Dryden Press, Orlando 1996.
 8. Murdoch A., Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa 1999.
 9. Nowakowski M.K., Biznes międzynarodowy, Wydawnictwo „Key Text", Warszawa 2000.
 10. Sanyal R., International Management. A Strategic Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle River 2001.
 11. Schroeder J., Zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie międzynarodowym, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 12. Trompenaars F., Hampden-Turner C., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 13. Wederspahn G., Do Your Employees Need Intercultural Services?, littp://www.intercultural-help.com.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu