BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stor Marzena
Title
Strategiczne międzynarodowe zarządzanie kadrami
Strategic International Human Resources Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 332-344, bibliogr. 28 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
International enterprise, Human Resources Management (HRM), Strategic human resources management
Note
summ.
Abstract
Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi, którego celem jest wspieranie realizacji strategii przedsiębiorstwa międzynarodowego, staje się coraz bardziej skomplikowane, gdyż przybiera charakter międzynarodowy i strategiczny. Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi (SIHRM czyli Strategic International Human Resource Managment) zostało przedstawione jako niezwykle złożony etap rozwoju funkcji personalnej uwzględniające specyficzne uwarunkowania związane z działalnością przedsiębiorstw na rynkach macierzystych, lokalnych oraz ujmowanych z perspektywy lokalnej.

The article focuses on strategic international human resources management. The discussion starts from a general analysis concerning trends that appear in the contemporary societies. These trends are of a global range and bring some context for HRM in international companies. This in turn facilitates defining the term of international human resources management and allows to characterize its specificity. In the last part of the paper the attention is focused on a strategic dimension of international HRM. A brief debate about formulating and implementing personnel strategies is developed. Finally, an attempt to define strategic international human resources management outlines the last point of interests. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong, M., Strategies for Human Resources Management. A Total Business Approach, Kogan Page Limited, Londyn 1992.
 2. Brewster C., Towards a 'European' Model of Human Resource Management, [w:] „Journal of International Business Studies" (Londyn), I kwartał 1995.
 3. Brewster C.. Transfer of H RM Practices Around the World, artykuł na konferencję „Human Resources Management across Countries: the Cultural Dimension", Athens University of Economics and Business, Ateny 2002.
 4. Deeprose D., Global HR, Capstone Publishing, Oxford 2002.
 5. Deresky H., International Management. Managing Across Borders and Cultures, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000.
 6. European Cases in Strategic Management, Hendrey J., Eccles T., Ghoshal S., Jenster P., Williamson P. (red.), Chapman & Hall, Londyn 1993.
 7. Fenwick M., DeCieri H., Cox J., Denotation and Connotation in Strategic International Human Resources Management: Can we all speak and teach the same language?, Working Paper in HRM & IR No. 9, Department of Management, The University of Melbourne, listopad 1998.
 8. Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2003.
 9. Greenberg J., Baron R. A., Behavior in Organizations. Understanding and Managing the Human Side of Work, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000.
 10. Harris H., International Human Resources Management, [w:] Human Resources Management Quarterly, ex. 11, kwiecień 2001.
 11. Hendrey C., Human Resources Strategies for International Growth, Routledge, Londyn — Nowy Jork 1994.
 12. Hurt M., Hurt S., From Divergence to Convergence in HRM: the Example of French Food Retailing in Poland, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 13. Koźmiński A. K., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa 1999.
 14. Listwan T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] Zarządzanie kadrami, Listwan T. (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004a.
 15. Listwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] Zarządzanie kadrami, Listwan T. (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004b.
 16. Menedżerowie w korporacjach międzynarodowych. Otwartość na różne kultury, wywiad z C. Bartlettem, „Gazeta Prawna" 30 marca 2004.
 17. Ociepka B., Komunikowanie międzynarodowe, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2002
 18. Pocztowski A., Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 19. Sadler T., Human Resources Management. Developing a Strategic Approach, Kogan Page, Londyn 1995.
 20. Sanyal R. N., International Management. A Strategic Perspective, Prentice Hall, Upper Sadle River, Nowy Jork 2001.
 21. Schroeder J., Zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 22. Schuler R. S., The Internationalization of Human Resources Management. „Journal of International Management" wrzesień 2000.
 23. Schuler R. S., Dowling P. J., DeCieri H., An Integrative Frame-work of Strategic International Human Resources Management, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Developing the Discipline.Full Papers of the 7 th Conference on International Human Resource Management, Interesorce Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 24. Schuler R. S., Budhwar P., Florkowski G. W., International Human Resources Management: A Research Agenda, [w:] Handbook for International Management Research, wydanie 2, Arbor A. (red), The University of Michigan Press, Michigan 2002.
 25. Schuler R. S., Jackson S. E., Storey J., HRM and Its Link with Strategic Management, [w:| Human Resources Management: A Critical text, Storey J. (red.), International Thomson, Routledge, Londyn 2000.
 26. Sparrow P., Harris H., Brewster C., Towards a New Model of Globalizing HRM, [w:] IHRM Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7 th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 27. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 28. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu