BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luks Krzysztof
Title
Małe porty w polityce morskiej państwa
Small Ports in Maritime Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Wydziału Transportu i Łączności, 1998, nr 12, s. 175-189
Keyword
Transport morski, Porty morskie, Gospodarka morska, Finansowanie infrastruktury portowej
Sea transport, Seaports, Maritime economy, Financing of port infrastructure
Note
Zsfg.
Abstract
Przedstawiono instrumenty polityki państw Unii Europejskiej wobec portów morskich. Na tym tle ukazano sytuację polskich portów morskich przed i po 1989 r. Omówiono akty ustawodawcze stanowiące podstawy prawne do funkcjonowania i rozwoju portów o znaczeniu lokalnym i polityki państwa w tym zakresie.

The article presents such problems as instruments of the EU policy towards sea ports, the situation of polish sea ports before and after the year of 1989 and legal regulations for ports' functioning and theirs development. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-414X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu