BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobusiewicz Barbara, Samolik Marcin
Title
Emisja obligacji przez przedsiębiorstwo : możliwości ustawowe, zastosowania
Bond Issue by an Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1998, nr 264, s. 25-42
Keyword
Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Obligacje, Emisja papierów wartościowych
Foreign capital in enterprises, Bonds, Securities emission
Company
Stalexport, Optimus SA
,
Abstract
Artykuł poświęcono zagadnieniu pozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwo poprzez emisję obligacji. Przedstawiono prawne aspekty emisji obligacji w Polsce oraz charakterystykę i rodzaje obligacji. Następnie omówiono emisje obligacji Spółek: Stalexport i Optimus, cele ich sprzedaży oraz przedstawiono próbę wyceny na moment emisji.

Process of gaining outside capital by the enterprise using bond issue has been presented together with legal aspects of bond issue in Poland, their characteristics as well as different kinds of bonds. Then, bond issue of such companies as Stalexport and Optimus have been discussed. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu