BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kachel Barbara
Title
Regulacje rynku mleka w UE i Polsce w kontekście integracji europejskiej
The Regulations of the Milk Market in the EU and Poland in the Context of the European Integration
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 2, s. 74-78, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Kryteria integracji z UE, Wspólna Polityka Rolna, Przemysł mleczarski
Poland's economic integration with the EU, EU enlargement criteria, Common Agricultural Policy (CAP), Dairy industry
Note
synopsis, summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Jednym z warunków członkostwa Polski w UE jest dostosowanie rolnictwa do zasad wspólnej polityki rolnej. Sektor produkcji mleka i jego przetworów należy do najsilniej regulowanych i wspieranych rynków rolnych we Wspólnocie. W pierwszej części artykułu przedstawiono zasady regulacji rynku mleka w UE, natomiast w drugiej przeanalizowano procesy dostosowawcze w Polsce w ramach ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych, uchwalonej we wrześniu 2001 roku. Najważniejszymi instrumentami regulowania rynku mleka w UE są: kwoty mleczne, regulowany system cen, zakupy interwencyjne, licencje importowo-eksportowe, a także od 2005 r. subwencje produkcyjne i płatności do powierzchni użytków zielonych.

Poland applying for EU membership has to adjust to the Common Agricultural Policy (CAP). The dairy sector and its processing industry is the most regulated and supported agricultural market in the EU. In the first section of the paper special attention is given to the milk market regulation in the EU. In the second section there is an analysis of the Polish law and its adjustment in the context of legislation process. The most important regulation instruments of the milk market in the EU are: milk quotas, regulated prices, purchase - and sell -intervention, import and export license. From 2005 onwards subvensions and compulsatory payments in relation to production and permanents pastures will be introduced. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Boss Rolnictwo nr 10, (2002): Plony referencyjne, limity i kwoty produkcji - propozycje KE, Warszawa.
  2. Juszczyk S. (2001): Przemiany strukturalne w skupie mleka na rzecz polepszenia jego jakości w województwie łódzkim. Zeszyty Nauk. AR nr 377, Kraków.
  3. Kaczocha E., Wilczyński A. (2001): Regulacje na rynkach zbóż i mleka w Polsce i Unii Europejskiej. [W:] Strategia inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz kształcenia kadr w gospodarce żywnościowej XXI w. (red.) Ziejewski T. Szczecin.
  4. Malak-Rawlikowska A. (2001): Organizacja systemu kwot mlecznych w UE. Wieś Jutra nr 8, Warszawa.
  5. Seremak-Bulge J. (2000): Regulacje rynku mleka w UE. Mat. Szkoleniowe. Projekt Phare PL 9704-01-22, Warszawa.
  6. Tomkiewicz E. (2000): Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej. Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa.
  7. Ustawa o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. 01.129.1446.
  8. Woś A. (2001): Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2000 r. lERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu