BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mruk Henryk
Title
Zarządzanie marką jako kierunek rozwoju marketingu
Brand Management as a Direction in Marketing Development
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, 1996, nr 1, s. 23-35
Keyword
Marka produktu, Polityka produktu, Identyfikacja produktu, Znaki towarowe, Zarządzanie marketingowe, Strategia produktu, Marketingowa koncepcja przedsiębiorstwa
Product brand, Product policy, Product identification, Trademarks, Marketing management, Product strategy, Marketing concept of the company
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest istota zarządzania marką na tle zmian w koncepcji marketingowej przedsiębiorstwa. Przedstawiono problematykę marki z punktu widzenia producenta, pośrednika i konsumenta. Omówiono kwestie związane z wyborem strategii marki, badaniem pozycji marki na rynku, wyceną wartości oraz przyszłością marek.

The nature of brand management is presented against the background of shifts in the firm's marketing concept. The issue of a brand name was presented from the point of view of a manufacturer, a middleman and that of a consumer. The article incorporates a discussion on formulating brand strategy, market research of the brand's position, the evaluation of the brand, and its future. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3891
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu