BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kijek Arkadiusz
Title
Bilans banku jako podstawowe źródło informacji dla zarządzania płynnością finansową
Bank Balance as the Source of Information to Manage Financial Liquidity
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 868, s. 154-158, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami, Banki komercyjne, Płynność finansowa, Bilans, Analiza bilansu, Materiały konferencyjne
Financial management, Commercial banks, Financial liquidity, Balance sheet, Balance-sheet analysis, Conference materials
Note
summ.
Abstract
Punktem wyjścia przy ocenie płynności finansowej banku jest analiza jego bilansu. Autor przy pomocy tabel omawia stopień płynności finansowej, po stronie aktywów i pasywów, w uproszczonym i w zmodyfikowanym bilansie banku komercyjnego . Dodatkowo omawia tzw. bilans płynności, który wyodrębnia się z bilansu tradycyjnego dla określenia statycznego obrazu płnności finansowej banku oraz, stosowany w rozwiązaniach niemieckich, bilans płynności wyodrębniany w wyniku wydzielenie z bilansu majątkowego dwóch bilansów cząstkowych.

The aim of this paper is presentation one of the basic financial report - balance as the most important sources of information in management with financial liquidity of bank. Usage of balance to manage financial liquidity will demand its modification from traditional seizure to from which will permit both on estimation and management with financial liquidity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu