BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarz Barbara (Wydział Zarządzania)
Title
Zakład pracy chronionej - forma wspierania osób niepełnosprawnych czy przedsiębiorstw?
Protected Work Plant - Stimulation of Disabled Person or Enterprises?
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998, vol. 2, nr 1, s. 131-137
Keyword
Etyka, Etyka zawodowa, Osoby niepełnosprawne, Zakład pracy chronionej
Ethics, Professional ethics, Disabled people, Supported employment enterprise
Note
summ.
Abstract
Na przykładzie jednego z przedsiębiorstw zaprezentowano analizę korzyści, jakie czerpie przedsiębiorstwo z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z tego tytułu zakładom pracy chronionej przysługuje wiele ulg i preferencji. Autorka zauważa, że istniejące uregulowania prawne dotyczące zakładu pracy chronionej wymagają weryfikacji. W chwili obecnej według autorki w takich zakładach chroniony jest właściciel firmy a osoba niepełnosprawna jest narzędziem zdobywania ulg i preferencji.

In the paper there is presented a problem of the activity of procetded work plant as the form of employment activation of disabled persons. The law regulating activity of protected work plants has created many preferences which were to simulate enterprises to employ disabled persons and also to their rehabilitation. There is precented the analysis of the advantages resulting from a fact a firm is a protected work plant. On the grounds of this analysis it can be assumed that discussed form of the enterprise's activity protects rather the owner and the disabled person is only an instrument of acquiring of preferences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1429-673X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu