BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Marzena
Title
Wpływ kodeksów etycznych na powstawanie ładu gospodarczego
An Influence of Business Ethical Code on Creating Market Order
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998, vol. 2, nr 1, s. 37-45
Keyword
Etyka, Etyka biznesu, Etyka pracy, Etyka życia gospodarczego
Ethics, Business ethics, Work ethics, Ethics of economic life
Note
summ.
Abstract
Artykuł ma na celu przedstawienie kodeksów etycznych powstających w różnych środowiskach jako instrumentów mogących kształtować ład rynkowy. Autorka wybrała do charakterystyki kodeksów etycznych trzy różne branże, reprezentowane przez: Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, Polską Izbę Książki oraz Związek Banków Polskich.

The process of creating business ethical code is very wide and quick. Ethical code can exert an influence to create market order. The codes were born in different environments and this way they have various purposes. But everyone can contribute to the growth of morality. The market order depends on level of custom, morality and law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1429-673X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu