BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antczak Zbigniew
Title
Funkcja personalna w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji
Human Resources Management in Polish Companies Facing Transformation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 367-383, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo usługowe, Kultura organizacji, Zarządzanie personelem
Small business, Service enterprise, Corporate culture, Personnel management
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano wyniki badań jakościowo - celowych, które objęły 8 organizacji i miały na celu diagnozę funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto wnioski, iż brak stabilnych perspektyw rozwoju oraz zaplecza organizacyjno-kapitałowego przy dużej zmienności i niepewności otoczenia , w niekorzystny sposób wpływa na realizację funkcji personalnej (RFP) przedsiębiorstwa. Duże organizacje prezentujące wysoką kulturę organizacyjną posługują się zaawansowaną RFP dzięki czemu czerpią liczne korzyści, m.in.: osiągają większe zyski, utrwalają swoją przewagę konkurencyjną.

Results presented in the paper come from the autor's scientific research and diagnosing HRM diagnosis performed in eight selected companies functioning in social-economic transformation and globalised Polish economy. Size of cultures of those organizations have had positive influence on HRM therein. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Wyd. „Antykwa", Warszawa 2004.
  2. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław 2001.
  3. Gruszczyńska-Malec G., Strużyna J., Modele zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach na tle tendencji światowych, [w:] Sikorski C. (red.), Zarządzanie kadrami jaka czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
  4. Handy C., Wiek przezwyciężonego rozumu, Wyd. Business Press, Warszawa 1998.
  5. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd. „Kadry", Wrocław 1995.
  6. Oktaba L, W biznesie konieczna jest precyzja, „Rzeczpospolita" 2004, nr 113.
  7. Prospekt emisyjny F, Ostrów Mazowiecka 1995.
  8. Strużyna J., Badanie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, [w:] Listwan T.(red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Prace Naukowe AE nr 871, Wyd. AE, Wrocław 2000.
  9. . Szybisz J., Inwestycja w wizerunek, „Personel" 1-31.08.2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu