BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bałandynowicz-Panfil Katarzyna
Title
Wpływ starzenia się społeczeństw na zmiany w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach międzynarodowych
The Impact of Ageing Society on Changes in Human Resource Management in an International Company
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 384-395, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Demografia, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Migracja zawodowa, Polityka zatrudnienia, Formy zatrudnienia, Zarządzanie personelem, Telepraca, Potrzeby rynku
Demography, International enterprise, Occupational migration, Employment policy, Employment forms, Personnel management, Teleworking, Market needs
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono, w związku z procesem starzenia się społeczeństw, nowe formy zatrudnienia stosowane w organizacjach międzynarodowych, a będące odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Szczególną uwagę zwrócono na telepracę, której rozwój jest obecnie bardzo szybki i przewiduje się, że w ciągu najbliższych lat stale ta forma pracy będzie się rozwijać, aż do momentu, w którym stanie się niewidoczna i nie będzie się jej odróżniać od bardziej tradycyjnych rodzajów pracy. W kontekście starzejącego się personelu w przedsiębiorstwach międzynarodowych stwierdzono, iż przedsiębiorstwa te mają większe możliwości zabezpieczenia się przed problemami braku kompetencyjnego personelu ze względu na zasięg swojej działalności.

Two general tendencies — the ageing process and a knowledge-based society — are the most important in a global economics. The results of the ageing process are the changes in consumer demand and in work supply, as well as miss-match on the labour market. Governments are using many policies to solve these problems. The most effective one, in short term, are: migration strategies and new forms of employment. Immigration policy was unforeseeable. It is difficult to count how many immigrants, in which period and with which competencies are needed, that is why governments are looking for different ways of solving this dilemma. One of the ways may be new forms of employment, especially telework. For ageing employees, with a lower health condition it is a great chance to prolong their work activity. For companies, this is the way of longer exploitation of the most valuable workers id of improving the effectiveness of human resource management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ageing Society, OECD, http://www.oecd.org, 15.03.2004.
 2. Bednarski M., E-praca a zmiany w firmie, „Polityka Społeczna" 2004, nr 2(359).
 3. Dąbrowa-Karsińska E., Strategie elastycznego zatrudnienia w przedsiębiorstwie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 4(651).
 4. Definicje telepracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, http://www.ciop.pl, 05.05.2004.
 5. Golinowska S., Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej. Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej, „Polityka Społeczna" 2004, nr 3(360).
 6. Haight J. M., Human Error & the Challenges of an Ageing Workforce, „Professional Safety", grudzień 2003.
 7. Jacukowicz Z., Kompleksowe zarządzanie pracą, ODDK, Gdańsk 2004.
 8. Koziński M., Wirtualna sieć prywatna. Sieć jak z gumy, „PCkurier" 2002, nr 20.
 9. Nilles J. M., Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 10. Nowe formy zatrudnienia, Pierwsza praca, http://www.lpraca.gov.pl.
 11. Online Demographic Aggregation, International Database, US Census Bereau, http://www.census.gov.
 12. Szukalski P., Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) — przyczyny, przejawy, konsekwencje, „Polityka Społeczna" 2004, nr 2(359).
 13. Telepraca: terminy i definicje, European Telework Online (ETO) Polska, http://www.eto.org.uk, 09.05.2004.
 14. Yazaki Y., Assessing the Suitability of the Elderly for Employment, „The Geneva Papers on Risk and Insurance" 2002, t. 27, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu