BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernais Jolanta
Title
Tendencje zmian w systemie zatrudnienia
Tendencies in Changes Observable in Employment System
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 396-404, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Polityka zatrudnienia, Zarządzanie personelem, Elastyczność zatrudnienia, Formy zatrudnienia, Organizacja pracy, Czas pracy
Employment policy, Personnel management, Flexible employment, Employment forms, Work organisation, Working time
Note
summ.
Abstract
Omówiono nowe formy zatrudnienia, które zdobywają na polskim rynku coraz większą popularność i są faworyzowane przez ekonomistów, gdyż w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy sytuacji na rynku pracy. W nowym modelu zatrudnienia uwidacznia się wzrost udziału niestabilnych miejsc pracy i istotnego znaczenia nabiera tak zwana „zatrudnialność”, czyli dysponowanie atrybutami warunkującymi przydatność potencjalnego pracownika dla firmy. Oprócz wymienionych w artykule licznych zalet stosowania elastycznych form pracy należy pamiętać, iż formy te tworzą również nowe obszary ryzyka. Ryzyko to związane jest z niebezpieczeństwem nadmiernej eksploatacji pracownika. Istnieje więc potrzeba znalezienia równowagi pomiędzy elastycznością a bezpieczeństwem pracowników.

The present employment system undergoes significant changes. Various flexible forms of employer-employee relations occur. Owing to modern technology work no longer have to take place in company's premises. Flexible employment forms are connected with new opportunities and new risk areas. Apart from numerous advantages such as: reduction of workforce costs, adjustment of employment levels to present needs, extended sovereignty of employees or adjustment of career patterns to the requirements of family life, the following dangers might be noticed: reduced employment protection, shaken feeling of security, income reduction and decline in casual employees' involvement and motivation. In the conditions of flexible labour market new employment forms and human resources management require proper theoretical and practical arrangements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Auriga R., O formach i społecznych konsekwencjach elastyczności pracy, „Polityka Społeczna” 2003, nr 10.
  2. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
  3. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
  4. Machol-Zajda L. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm, IPiSS, Warszawa 2001.
  5. Rybak M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu