BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiącek Adam, Nawara Izabela
Title
Antynomie zarządzania kapitałem intelektualnym na rynku szkoleń
Antinomies Related to Intellectual Capital Management on Training Market
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 419-425, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Kapitał intelektualny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Szkolenie pracowników, Przedsiębiorstwo usługowe, Przedsiębiorstwo szkoleniowe
Intellectual capital, Human Resources Management (HRM), Manpower training, Service enterprise, Training company
Note
summ.
Abstract
Omówiono trendy i mechanizmy obserwowane na rynku szkoleń. Autorzy zwracają szczególną uwagę na współzależności pomiędzy przedsiębiorstwami, agencjami szkoleniowymi i szkoleniowcami, skupiając się na paradoksach, do których może dochodzić w kwestii zarządzania kapitałem intelektualnym. Wśród antynomii, które mogą się pojawić, autorzy wymienili: -specjalizacja vs. generalizacja, -indywidualizacja vs.kooperacja, -ukierunkowanie na wiedzę techniczną czy na pracę nad metapoziomami, kulturą, wartościami organizacyjnymi.

The paper outlines trends observed on business training market and the underlying mechanisms. The authors marked out key interdependencies between companies, training agencies and trainers, focusing on antinomies pertinent to intellectual capital management. This area seems to cover most important factors impacting current and future situation in abed sector, thus providing exemplification to relation management model. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, Business Press, Warszawa 1998.
  2. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław2001.
  3. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo „KADRY", Wrocław 1998.
  4. Nonaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
  5. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu