BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasińska Jolanta
Title
Uwarunkowania bezpośredniej partycypacji pracowniczej
Key Factors Influencing Direct Employee Participation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 448-452, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Kultura organizacji, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Personnel participation in management, Corporate culture, Communication in organisation, Employees in enterprise
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie bezpośredniej partycypacji pracowników w zarządzaniu organizacją, która jest ważnym elementem zarządzania organizacją, a zwłaszcza kadrami, gdyż działania zorientowane na wzrost efektywności organizacji nie są możliwe bez wzrostu zaangażowania i akceptacji pracowników firmy.

The article is focused on problems of participation, particularly functional one. Basic concept is that participation could be one of the strengthens of organization, so it is worth to implement participation in the management. The need of participation is also described, results of putting it into practice but also some barriers observable in it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dobrzański K., Kształtowanie postaw partycypacyjnych w zarządzaniu, [w:] Rudolf S. (red.), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
  2. Dudek B., Warunki skutecznej partycypacji pracowniczej w procesie wprowadzania zmian, [w:] Rudolf S. (red.), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
  3. Gableta M., Cierniak A., Udział pracowników w kształtowaniu warunków pracy przedsiębiorstw — przesłanki i możliwości, [w:] Rudolf S. (red.), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
  4. Mandziej-Jeżyna M., Górą zespół. Zasady efektywnego kierowania zespołami pracowniczym. „Personel" 2001, nr 17.
  5. Mendel T., Argumenty przemawiające za partycypacją pracowniczą, [w:] Rudolf S. (red.) Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
  6. Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  7. Niemczyk J., Metody organizacji i zarządzania, Terra, Wrocław — Poznań 2000.
  8. Pocztowski A., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  9. Wratny J., Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, IPiSS, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu