BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupski Rafał, Pierzchawka Sylwia
Title
Rola menedżera w świetle zarządzania z kulturą organizacyjną
Manager's Role in Management by Organizational Culture
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 474-481, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Kultura organizacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Menedżer skuteczny, Menedżer przyszłości, Zróżnicowanie kulturowe
Corporate culture, Enterprise management, Managers in a enterprise, Effective manager, Modern manager, Cultural diversity
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy menedżer w obecnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw powinien uwzględniać w zarządzaniu kontekst kulturowy. Podjęte w artykule zagadnienia wskazują na konieczność zachowania odrębności kulturowej w kontekście globalizacji. Pociąga to za sobą zróżnicowane działania menedżerów w tym obszarze. Menedżer przyszłości, działający w turbulentnym otoczeniu, w będzie zmuszony uwzględniać w procesach zarządzania zróżnicowanie kulturowe i kontekst kulturowy, aby móc szybko i skutecznie reagować na zmiany w otoczeniu i tym samym generować zyski.

The purpose of this report is to answer whether we can create a universal qualification of manager facing necessity of management by organizational culture. In this aspect an important problem to consider is a possibility of unifying organizational cultures in global conditions and new manager's role in changing business landscape. It is also worth to analyze which manager's attributes are necessary for proper organizational culture creating. Problems considered in this report come from literature study and research work. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dwojacki P., Nogalski B., Sikorski Cz., Zarządzanie w nowych czasach, „Przegląd Organizacji" 1999, nr 9.
  2. Goffee R., Jones G., The Character of a Corporation. How Your Company's Culture Can Make orBreak Your Business, Harper Collins Publishers, Nowy Jork 1998.
  3. Hopej-Kamińska M., Kamiński R., Subkultury organizacyjne a innowacyjność przedsiębiorstwa [w:] Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), Wydawnictwa Instytutu Inżynierii Zarządzania PP, Poznań 2003.
  4. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
  5. Organization People: Edgar Schein, http://www.onepine.demon.co.uk/pschein.htm.
  6. Sikorski Cz., Sztuka kierowania — szkice o kulturze organizacyjnej, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu