BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Jerzy
Title
Outsourcing, czyli czy można dwóm panom służyć?
Outsourcing, or Can You Serve Two Masters?
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 490-498, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Outsourcing, Polityka zatrudnienia, Organizacja pracy, Umowa o pracę, Studium przypadku
Outsourcing, Employment policy, Work organisation, Employment contract, Case study
Note
summ.
Abstract
Zwrócono uwagę na panujące obecnie relacje pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą (klientem a wykonawcą). Następnie przedstawiono koncepcję outsourcingu omawiając studium trzech przypadków, gdzie umowa outsourcingu staje się typowym przykładem umowy relatywnej.

The paper presents the results of searching answer to the following question: do workers, which realize outsourcing contracts, serve their companies or companies using outsourcing? The author analyses external conditions of such a situation. In the subsequent parts of this article, the author presents the hypotheses considered to be the answers to the primary question. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w 2002 r., ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk pieniężno-kredytowych (w świetle badań ankietowych i danych GUS), Boguszewski P. (red.), Wyd. NPB, Departament Statystyki, Warszawa 2003.
  2. Reichheld F.F., Najważniejszy jest wskaźnik wzrostu, „Harvard Business Review Polska", maj 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu