BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpacz Jarosław, Nogalski Bogdan, Wójcik-Karpacz Anna
Title
Realizacja funkcji motywacyjnej w małych przedsiębiorstwach
Realization of Motivational Function in Small Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 499-508, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Motywowanie pracowników, Motywacja do pracy, Motywacyjna funkcja płac, Motywacje pozapłacowe
Small business, Enterprise management, Motivating employees, Work motivation, Wage incentives functions, Nonwage motivations
Note
summ.
Abstract
Autorzy skupiając się na przykładzie małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa świętokrzyskiego zbadali i omówili instrumenty motywowania materialnego i niematerialnego pracowników tych przedsiębiorstw. Tym samym wykazali wzajemną zależność pomiędzy motywacją pracowników małego przedsiębiorstwa a jego pozycją konkurencyjną na rynku, przy czym wyższa skuteczność motywacji oznacza lepszą pozycję, a lepsza pozycja staje się podstawą do dalszej motywacji.

The article showcases problems and instruments of practical motivation in small enterprises, describing both material and immaterial dimensions. The analysis of undertaken problem is based on results of surveys conducted among small enterprises of the Świętokrzyski region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bojewska B., Zaangażowanie pracowników jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek" 2004, nr 2.
  2. Czermiński A. i in., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001.
  3. Gierszewska G., Romanowska M.. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
  4. Mandrosz J., Rozgryźć pracownika, „Businessman Magazine" 2004, nr 3.
  5. Niewiadomska J., Pracownika trzeba docenić, „Twój Biznes" 2004, nr 1.
  6. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Sposoby motywowania pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, „Zarządzanie zasobami ludzkimi" 2003, nr 5.
  7. Zalega K., Wynagrodzenia oparte na własności jako element lądu korporacyjnego — w pozyskiwaniu optimum, „Przegląd Organizacji" 2004, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu