BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suchodolski Adam
Title
Organizacja procesu zarządzania rozwojem zawodowym pracowników
Organization of Employee Development Process
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 529-536, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Planowanie personalne, Rozwój zawodowy pracownika, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Human Resources Management (HRM), Personnel planning, Professional development of employees, Employees in enterprise
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia proces zarządzani rozwojem pracownika w dwóch organizacjach gospodarczych zatrudniających po kilka tysięcy osób. Zostały pokazane podobieństwa i różnice w podejściu teoretycznym i praktycznym do zarządzania rozwojem pracowników.

The article describes realization of employee development management process in two business organization. There are differences and similarities between theoretical models of development management and practice in the scope indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza ABC, Kraków 2000.
  2. Cascio W. F., Managing Human Resources. Productivity, Quality of Work Life, Profits,. McGraw-Hill, Nowy Jork 1989.
  3. Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Biblioteka Nowoczesności, Kraków 1994.
  4. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
  5. Parsloe E., Wray M., Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna Wydawnicza ABC, Kraków 2002.
  6. Rybak M., Rozwój potencjału pracy, [w:] Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa 2000.
  7. Stolarska M., Zarządzanie karierą zawodową. Przegląd dotychczasowych badań w Polsce, „Współczesne zarządzanie" 2002, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu