BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perechuda Kazimierz, Stosik Aneta
Title
Dylematy dyfuzji wiedzy w polskich organizacjach entreprenerskich
The Issues of Knowledge Diffusion in Polish Small Business
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 509-520, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Wartości niematerialne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie kompetencjami, Dyfuzja wiedzy
Small business, Knowledge management, Human capital, Intellectual capital, Intangible asset, Enterprise management, Competence management, Knowledge diffussion
Note
summ.
Abstract
Omówiono pojęcie wiedzy w kontekście organizacji entreprenerskich (in. przedsiębiorczych), czyli organizacji stawiających na rozwój i sukces swoich działań. Podkreślono, iż wiedza firmy, czyli jej kapitał ludzki, jest o wiele ważniejszy niż tradycyjne czynniki majątkowe, gdyż to właśnie wiedza na czele z kapitałem ludzkim staje się najpoważniejszym elementem w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji. Autorzy na podstawie badań wysnuli dodatkowo następujące wnioski: 1.Zaznacza się narastająca rozbieżność między praktyką zarządzania wiedzą w polskich małych firmach a rozwiązaniami modelowymi dużych korporacji trans narodowych, 2.Pojecie pracownika wiedzy jest nieznane właścicielom małych firm w Polsce, 3.Decyzje właścicieli małych firm podejmowane są w sposób intuicyjny, 4.Wystepuje brak orientacji na inwestycje w kapitał ludzki w polskich małych firmach.

The paper presents: 1. the essence of the knowledge worker, 2. the subjects and functions of the knowledge diffusion, 3. the results of the empirical study of knowledge diffusion in Polish small business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych (książka w druku).
  2. Tiwana A., Podręcznik po zarządzaniu wiedzą, Placet, Warszawa 2004.
  3. Perechuda K., Drgająca dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, Dudycz T., Wrzosek S. (red.), AE, Wrocław 2004.
  4. Stosik A., praca doktorska (maszynopis), AE, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu