BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majowska Magdalena, Strużyna Janusz
Title
Opcyjne formy wynagrodzeń w kształtowaniu zachowań przedsiębiorczych
Stock-option Based Compensation Forms in Shaping Entrepreneurial Attitudes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 521-528, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorczość, System płac, Systemy motywacyjne, Kształtowanie wynagrodzeń, Menedżer, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Enterprise management, Entrepreneurship, Wage system, Motivating systems, Shaping remuneration, Manager, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
Zdefiniowano pojęcie przedsiębiorczości oraz omówiono zależność pomiędzy posiadaniem przez menedżerów opcji na zakup akcji własnej firmy a ich skłonnością do zachowań przedsiębiorczych. Okazuje się, iż menedżerowie-właściciele, posiadając udziały w spółce, czują, iż poprzez promowanie działań przedsiębiorczych będą mieli większy i bardziej istotny wpływ na końcowy wynik organizacji. Aby zarówno organizacje jak i ich uczestnicy byli przedsiębiorczy, muszą wystąpić silne zachęty (łącznie z udziałem we własności) do agresywnych odpowiedzi na reakcję konkurencyjnego otoczenia.

The aim of the article is to present the issues concerning the interdependencies between the rewards and entrepreneurial behaviors. Discussed have been stock options as a form of compensation increasing the involvement of top executives in activities aiming at organization performance improvement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barkema H. G., Gomez-Mejia L. R., Managerial Compensation and Firm Performance: A General Research Framework, „Academy of Management Journal" 1998, nr 41.
 2. Bloom M., Milkovich G. T., Relationship Among Risk, Incentive Pay, and Organizational Performance, „Academy of Management Journal" 1998, nr 41.
 3. Błaszczyk B.. Własność pracownicza i pracownicze udziały kapitałowe w krajach gospodarki rynkowej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1992.
 4. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 5. Bratnicki M., Strużyna J. (red), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 6. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 7. Chandler G.N., Keller Ch., Lyon, D.W., Unraveling the Determinants and Consequences of an Innovation-supportive Organization Culture, „Entrepreneurship Theory & Practice" 2000, nr 1.
 8. Eisenhardt K.M., Agency Theory: An Assessment and Review, „Academy of Management Review" 1998, nr 14.
 9. Eisenmann T. R., The Effects of CEO Equity Ownership and Firm Diversification on Risk-taking, „Strategic Management Journal" 2002, nr 23.
 10. Graham M.E., Murray B., Amuso L., Stock-related Rewards, Social Identity, and the Attraction and Retention of Employees in Entrepreneurial SMEs, [w:] Managing People in Entrepreneurial Organizations, Eisevier Science Ltd. 2002.
 11. Hall B. J., What Do You Need to Know about Stock Options, „Harvard Bussines Review". marzec - kwiecień 2000.
 12. Hatch M. J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 13. Jensen M., Meckling W., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics" 1976, nr 3.
 14. Jensen M., Murphy K.J., Performance Pay and Top-Management Icentives, „Journal of Political Economy" 1990, nr 98.
 15. Sanders G., Benavioral Responses of CEOs to Stock Ownership and Stock Option Pay, „Academy of Management Journal" 2001, nr 44.
 16. Thorpe R., Homan G., Strategic Reward Systems, Pearson Education Ltd., Londyn 2000.
 17. Tosi H. L. Jr., Gomez-Mejia L.R., CEO Compensation Monitoring and Firm Performance, „Academy of Management Journal" 1994, nr 37.
 18. Tosi H. L., Werner S., Katz J. P., Gomez-Mejia L. R., How Much Does Performance Matter? A Meta-Analysis of CEO Pay Studies, „Journal of Management" 2000, nr 26.
 19. Zahra S.A., Governance, Ownership, and Corporate Entrepreneur ship: the Moderating Impact of Industry Technological Opportunities, „Academy of Management Journal" 1996, nr 39.
 20. Zahra S. A., Neubaum D. O., Huse M., Entrepreneurship in Medium-sized Companies: Exploring the Effects of Ownership and Governance Systems, „Journal of Management" 2000, nr 26.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu