BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Łukasz
Title
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej
Human Resource Management in a Family Business
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 537-543, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka personalna
Small business, Family-owned business, Enterprise management, Human Resources Management (HRM), Personnel policy
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych. Strategia personalna takiego przedsiębiorstwa, obok zasadniczej roli związanej z procesem analizy i planowana potrzeb personalnych, pełni także funkcję dodatkową: wiąże rozwój przedsiębiorstwa z sukcesami przedstawicieli dominującej rodziny, dlatego plany kadrowe muszą uwzględniać wpływ więzi rodzinnych. Jednak, aby firma rodzinna efektywnie prosperowała należy sprawiedliwie wykorzystywać narzędzia do motywowania i rozwoju wobec wszystkich pracowników, tzn. zarówno z dominującej rodziny jak i spoza niej.

The goal of the paper is presentation of the specifics of human resources management area. The problem is of great significance as a great part of new SME market is constituted of family businesses, facing trouble with common problems in HRM area. Presented analyses are based on research conducted among family businesses in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierowania — Dom Organizatora, Toruń 2004.
  2. Sułkowski Ł., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Absolwent, Łódź 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu