BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbaniak Bogusława
Title
Związki zawodowe jako interesariusz w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Trade Unions as a Stakeholder in Human Resource Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 555-567, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Związki zawodowe, Polityka personalna
Human Resources Management (HRM), Trade unions, Personnel policy
Note
summ.
Abstract
Omówiono rolę związków zawodowych w efektywnym sprawowaniu funkcji personalnej zgodnie z koncepcją HRM (Human Resource Management), czyli modelem harwardzkim. W modelu tym związki zawodowe pełnią podwójną rolę-są zarówno jednym z "interesariuszy", którzy chcą realizować własne interesy, jak również przejmują rolę wynikająca z układu czynników m.in. ekonomicznych, społecznych i politycznych panujących w danym kraju. Ponadto w polskiej rzeczywistości związki zawodowe są ważnym decydentem podczas kształtowania polityki personalnej w organizacji.

Observed business practices indicate that trade unions may perform diversified roles. In Poland the range of the roles is particularly broad, as trade unions have preserved traits typical of the former socio-economic system, while gradually taking over new functions connected with a market economy. This process has triggered fierce disputes that question the very existence of trade unions in the environment of competitive organisations. The study discusses the possibility of implementing a co-operative role of trade unions related to the Harvard HRM model. Experiences of a large construction company have been used to verify the thesis that trade unions can be an effective stakeholder in the HRM area. In addition it has been recognised as a typically Polish solution that their roles can step far beyond traditional framework of union activities. Their new attitudes seem to be the symptom of modified trade unions' approach to human resource management rather than manifestation the hysteresis of the pluralistic formula of labour relations shaped under the previous system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M.. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 2. Beer M. i in., Human Resource Management, Free Press, Nowy Jork 1985.
 3. Beer M. i in., Managing Human Assets, Free Press, Nowy Jork 1984.
 4. Boxall P. F., Strategic Human Resource Management: Beginnings of a New Theoretical Sophistication?, „Human Resource Management Journal" 1992, t. 2, nr 3, s. 72.
 5. Bramham J., Human Resource Planning, IPM, Londyn 1994.
 6. Bratton J.. Gold J., Human Resource Management. Theory and Practice, The Macmillan Press, Londyn 1994.
 7. Doktór K., Zbiorowe stosunki pracy, [w:] Globalizacja. Gospodarka, praca, kultura, Gardawski J., Polakowska-Kujawa J. (red.), SGH, Warszawa 2003.
 8. Gardawski J., Zróżnicowanie polskich związków zawodowych. ku fragmentaryzacji?, [w:] Globalizacja. Gospodarka, praca, kultura, Gardawski J., Polakowska-Kujawa J. (red.), SGH, Warszawa 2003.
 9. Guest D.E., Human Resource Management and Industrial Relations, „Journal of Management Studies" 1987, t. 24, nr 5.
 10. Guest D., HRM: Implications for Industrial Relations, [w:] Storey J., New Perspectives m Human Resource. Management, Routledge, Londyn 1989.
 11. Jamka B., Zarządzanie karierą w polskich przedsiębiorstwach a charakterystyka „nowego" pracownika - wyniki badań, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 12. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie — procesy — metody, PWE, Warszawa 2003.
 13. Sparrow P., Hiltrop J.-M., European Human Resource Management in Transition, Prentice Hall, Eaglewood Cliffs 1994.
 14. Związki zawodowe: liczebność, skład, postawy, CBOS, Warszawa, marzec 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu